Vrátenie tovaru

Ak si prajete zrušiť vašu objednávku, vyplňte prosím tento formulár a zašlite ho na našu adresu.

Balík prosím viditeľne označte číslom objednávky.

Formulár na zrušenie objednávky: Vzor

- Týmto ruším / rušíme objednávku na zakúpenie nasledujúceho tovaru (*) týchto služieb

- Objednané / Dodané

- Meno zákazníka

- Adresa zákazníka

- Podpis zákazníka (platí iba pre papierovú formu)

- Dátum

Adresa pre vrátenie tovaru

INJECTEC

Martin-Wehnertplatz 5,

02763 Zittau

Nemecko